Asianajotoimisto Harri Lämsä

Asianajotoimistoni tarjoaa monipuolisia asianajopalveluja sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Laajan kokemuksen myötä palveluihin kuuluvat muun muassa:

 • riita-asioiden hoitaminen
 • avustaminen oikeudenkäynneissä
 • perhe- ja perintöoikeudelliset asiat
 • yhtiöoikeudelliset asiat
 • konkurssipesien hoitaminen ja ulosottoasiat
 • perintä- ja velka-asiat
 • vahingonkorvausasiat
 • työsuhdeasiat
 • holhous- ja edunvalvonta-asiat
 • hallinto-oikeuksissa ja muissa hallinnollisissa tuomioistuimissa käsiteltävät asiat
 • rikosasioiden hoitaminen
 • kaikkien oikeudellisten asiakirjojen laatiminen (kauppakirjat, sopimukset,  avioehtosopimukset, ositukset, testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot ym.)

Toimeksiantoa vastaanotettaessa selvitämme aina asiakkaan mahdollisuuden saada valtion varoista maksettavaa julkista oikeusapua tai vakuutusturvaan perustuvaa oikeusturvaetuutta.
Suomen Asianajajaliiton palkkiosääntöihin perustuva laskutus hinnoitellaan pääsääntöisesti toimeksiannon hoitoon käytetyn ajan perusteella.

Alkuneuvottelu asiakkaan oikeudellisen avun kartoittamiseksi on ilmainen, mikäli se ei johda toimeksiantoon.

Esimerkkejä aiemmista toimeksiannoista

  Suomen asianajajaliiton jäsen