Asianajotoimisto Harri Lämsä

Tervetuloa Asianajotoimisto Harri Lämsä Oy:n sivuille.

Asianajotoimistoni tärkeimpiä arvoja ovat luottamuksellisuus, huolellisuus, hyvä asiakaspalvelu, korkea ammattitaito ja eettisyys. Asianajajana teen aina parhaani asiakkaan oikeutetun edun ja oikeusturvan toteuttamiseksi.

Suomen Asianajajaliiton jäsenenä olen velvollinen noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Suomen Asianajajaliiton jäseneksi voidaan hyväksyä vain rehelliseksi ja hyvämaineiseksi tunnettu, usean vuoden käytännön kokemuksen omaava lakimies, joka on suorittanut erillisen asianajajatutkinnon. Asianajajan toimintaa valvovat oikeuskansleri ja Suomen Asianajajaliitto.

Asianajotoimisto Harri Lämsä Oy:n vastuuvakuutuksen on myöntänyt LähiTapiola.

  Suomen asianajajaliiton jäsen